Narzędzia do automatyzacji działu IT

Niezbędne narzędzia dla działu IT centrów kontaktowych - API, wębchuki, automatyzacja, logowanie i rezerwowanie danych.

Play

Zarządzanie usługą

Только браузер
TYLKO PRZEGLĄDARKA
Korzystaj z usługi Oki-Toki bez instalowania dodatkowego oprogramowania i sprzętu.
Сервера
ODPORNOŚĆ
Posiadamy serwery o wysokiej dostępności (SLA 99,9%) i redundancji jak najbliżej klientów.
МАСШТАБИРОВАНИЕ
SKALOWANIE
Nasza chmura rozszerza się sama, kiedy obciążenie przekracza 50%. Dla twoich projektów zawsze będzie miejsce.

Bezpieczeństwo danych и zarządzanie dostępem

Хостинг на ваших серверах
Hosting na twoich serwerach
Możemy przenieść do ciebie na serwer bazę danych i magazyn nagrań audio. Bezpieczeństwo danych teraz leży także na twoich barkach. :)
Управление доступом
Podziel dostęp między projektami i rozdaj dostęp do zarządzania, raportów и widżetów za pomocą ról i projektów.
Журнал действий и изменений
Dziennik dostępu и zmian
Żadne zmiany w projekcie nie zostaną niezauważone, czy to usunięcie połączenia czy zmiana danych kontaktowych.

Integracje

Интеграция по API
Korzystaj z naszego API i połącz swoją CRM, ERP, PDF и ICQ :) Mamy nie tylko rozbudowane i wygodne API, ale także wsparcie techniczne, które odpowiedzi na pytania. :)
webhooks
Wębchuki
Wysyłaj powiadomienia przez API, na pocztę elektroniczną lub gołębią o wszelkich wydarzeniach w systemie.
Готовые интеграции
Gotowe integracje
Skonfiguruj wymianę danych z popularnymi usługami ZohoCRM, Zendesk, Salesforce itp. Jeśli w gotowych integracjach nie znalazłeś potrzebnej CRM — utwórz zgłoszenie, a wsparcie techniczne postara się jak najszybciej pomóc z rozwiązaniem.

Korzystaj z dodatkowych narzędzi w razie potrzeby

Raporty

Czy trudno pracować z raportami? Czy Twoje call center potrzebuje wygodnej sprawozdawczości dla menedżera? Zacznij korzystać z Raportów!

  • Automatyczne wysyłanie raportów o ustalonej porze.
  • Gotowe szablony dla wszystkich typów projektów i rodzajów prac.
  • Zrozumiałe raporty bez zbędnych danych.
  • Podział według projektów.
Narzędzia dla działu IT

Niezbędne narzędzia dla działu IT centrów kontaktowych – API, webhooks, automatyzacja, rejestrowanie i backup danych.

Zarządzanie usługą

Tylko przeglądarka. Niezawodność. Skalowalność.

Bezpieczeństwo danych i zarządzanie dostępem

Hosting na twoich serwerach. Zarządzanie dostępem. Dziennik dostępu i zmian.

Integracje

API. Webhooki. Gotowe integracje.

Opinie o Oki-Toki z innych serwisów

Oki-Toki Google Chrome browser

Narzędzia zarządzania i automatyzacji działu IT w Oki-Toki

Współczesny biznes zakłada dział IT, który jest integralną częścią organizacji. Dla efektywnego funkcjonowania infrastruktury IT oraz procesów biznesowych, a także zapewnienia ciągłości pracy, konieczne jest używanie nowoczesnych narzędzi IT do automatyzacji.

Firma Oki-Toki oferuje zestaw oprogramowania do zarządzania działem IT i jego automatyzacji, które pomogą zoptymalizować procesy robocze, podnieść ich efektywność i poprawić jakość obsługi klientów.

Zestaw narzędzi do automatyzacji działu IT

Zarządzanie usługą

Możliwość pracy tylko w przeglądarce, co eliminuje konieczność instalowania dodatkowego oprogramowania na komputerach i innych urządzeniach. Znacznie upraszcza to proces wdrażania i zmniejsza koszty serwisowania oraz aktualizacji oprogramowania. Taki typ połączenia zapewnia podczas pracy wyższe bezpieczeństwo i ochronę danych, ponieważ użytkownicy mogą pracować w zabezpieczonym trybie i korzystać z nowoczesnych metod szyfrowania.

Organizacja wysokiej odporności, co zapewnia obecność serwerów o wysokiej dostępności (SLA 99,9%). Oznacza to, że usługa jest prawie zawsze dostępna i gotowa do użytku dla klientów. Ponadto, system zapewnia redundancję, co pozwala zminimalizować ryzyko awarii i przestojów w pracy. Uzyskuje się to dzięki bliskiemu rozmieszczeniu serwerów do klientów, co zapewnia szybszy i bardziej stabilny dostęp do usługi.

Usługa posiada skalowalną architekturę, co pozwala na automatyczne rozszerzenie infrastruktury chmurowej, kiedy obciążenie systemu przekracza 50%. W ten sposób, usługa jest zawsze gotowa do zwiększenia obciążenia i może zapewnić działanie z dowolną ilością klientów i projektów. Jako narzędzie do zarządzania infrastrukturą IT, podejście ze skalowaniem automatycznym pozwala uniknąć przestojów w pracy i zapewnia wysoką reaktywność i wydajność systemu. Ponadto, usługa Oki-Toki zapewnia swoim klientom elastyczność i możliwość skalowania w zależności od ich potrzeb. W ten sposób skalowalna architektura usługi Oki-Toki zapewnia stabilność i gotowość do pracy z dowolną ilością klientów i projektów. Klienci mogą być pewni, że usługa zawsze będzie gotowa do działania, niezależnie od zwiększenia obciążenia.

Bezpieczeństwo danych i zarządzanie dostępem

Usługa hostingu bazy danych i magazynowania nagrań audio na własnych serwerach. Oznacza to, że klienci mogą samodzielnie zarządzać bezpieczeństwem swoich danych i zapewniać ich ochronę. Możemy przenieść bazę danych i magazyn nagrań audio na serwer klienta, co daje możliwość kontrolowania danych na poziomie infrastruktury. Może to być wygodnym rozwiązaniem dla organizacji, które mają wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa danych i nie chcą całkowicie polegać na usługach chmurowych.

Podejście zapewniające możliwość dzielenia dostępu między projektami i zarządzaniem nimi. W tym celu stosuje się system ról i projektów, który pozwala elastycznie zarządzać dostępem użytkowników do różnych funkcjonalności.

Role zapewniają dostęp do różnych funkcji systemu, na przykład do zarządzania automatycznym wybieraniem numerów, odsłuchiwaniem nagrań rozmów i raportami. Każda rola ma swój poziom dostępu i możliwości, które są określane przez administratora systemu.

Projekty, z kolei, pozwalają dzielić dostęp do danych między różnymи grupami użytkowników. Administratorzy mogą tworzyć projekty i przypisywać im role, określając w ten sposób poziom dostępu użytkowników do poszczególnych projektów. W ten sposób, system ról i projektów w usłudze Oki-Toki zapewnia elastyczne i wygodne zarządzanie dostępem użytkowników do różnych funkcjonalności systemu. Administratorzy mogą kontrolować i konfigurować poziom dostępu użytkowników do danych i funkcji systemu, zapewniając bezpieczeństwo i efektywność pracy.

W Oki-Toki zawsze możesz być pewien, że jakiekolwiek zmiany w projekcie zostaną zarejestrowane i nie przejdą niezauważone. W tym celu oferujemy dziennik dostępu i zmian, który pozwala śledzić wszystkie działania użytkowników w systemie. Dziennik dostępu i zmian zawiera informacje o tym, kto i kiedy wykonał określoną czynność w projekcie. Na przykład, możesz dowiedzieć się, kiedy dodano nowy kontakt, kto ostatnio edytował informacje o transakcji lub kiedy została wykonana rozmowa. Taki dziennik jest niezawodnym narzędziem IT do kontroli i zapewnia przejrzystość pracy z projektami w usłudze Oki-Toki. Zawsze możesz sprawdzić, kto dokonał zmian i kiedy zostały one wykonane, co pomaga zapobiegać błędom i nieuprawnionym działaniom.

Integracje

W Oki-Toki, aby ulepszyć system zarządzania infrastrukturą IT, zapewnione jest rozbudowane i wygodne API, które pozwala na integrację naszego systemu z różnorodnymi zewnętrznymi usługami. Możesz użyć naszego API do połączenia swojej CRM, ERP, PDF, a nawet ICQ.

Aby zintegrować nasz system z twoimi aplikacjami, oferujemy kompletną dokumentację и gotowe przykłady kodu, które pomogą ci szybko skonfigurować połączenie. Nasze wsparcie techniczne jest zawsze gotowe pomóc ci z wszelkimi pytaniami dotyczącymi korzystania z API.

Korzystając z naszego API, możesz automatyzować procesy w swojej firmie, przyspieszyć pracę z klientami i poprawić jakość obsługi. Możesz zintegrować nasz system z twoją CRM, aby otrzymywać informacje o klientach i transakcjach, zarządzać automatycznymi połączeniami и wiele więcej.

Użycie naszego API pozwala rozszerzyć możliwości naszego systemu и zintegrować go z twoimi aplikacjami. Skontaktuj się z naszym wsparciem technicznym, a z przyjemnością pomożemy ci skonfigurować integrację.

Aby uprościć proces integracji z innymi usługami, dostępna jest usługa „Gotowe integracje z popularными usługami“, takimi jak ZohoCRM, Zendesk, Salesforce i wieloma innymi.

Korzystając z naszych gotowych integracji, możesz łatwo skonfigurować wymianę danych między naszym systemem a twoją CRM, co pozwoli ci przyspieszyć pracę z klientami i transakcjami. Gotowe integracje są już skonfigurowane i gotowe do użycia, co znacznie skraca czas konfiguracji.

Jeśli nie znalazłeś potrzebnej CRM na naszej liście gotowych integracji, możesz utworzyć zgłoszenie w naszym wsparciu technicznym, а my postaramy się pomóc ci rozwiązać to zadanie. Firma zapewnia rozbudowane wsparcie techniczne, które jest zawsze gotowe pomóc naszym klientom z wszelkimi pytaniami dotyczącymi korzystania z naszego systemu i jego integracji z innymi usługami.

Użycie narzędzi do automatyzacji działu IT w Oki-Toki jest ważne dla optymalizacji procesów roboczych, poprawy jakości obsługi klientów, zwiększenia bezpieczeństwa i odporności systemu. Ich użycie pozwala zmniejszyć koszty serwisowania i aktualizacji oprogramowania, podnieść efektywność pracy и poprawić procesy biznesowe w całości.

Złóż wniosek i otrzymaj szczegółową konsultację od specjalisty.

    Umowa o przetwarzanie danych osobowych