19.10.2023

Jak stworzyć skrypty sprzedaży z dokumentów Google Docs?

Dowiedz się prostej metody tworzenia scenariuszy sprzedaży z dokumentów Google Docs w systemie Oki-Toki. Zwiększ swoje sprzedaż teraz!

Jak stworzyć skrypty sprzedaży z dokumentów Google Docs?

Skrypty to wcześniej przygotowane scenariusze, które ułatwiają operatorom prowadzenie rozmów z klientami w sposób bardziej profesjonalny i efektywny. Zdecydowanie ułatwiają one proces komunikacji, zapewniając spójność pytań i odpowiedzi.

Tworzenie skryptów sprzedaży jest pracochłonne, szczególnie przy pracy z dużą ilością informacji. W tym artykule opisaliśmy, jak łatwo zaimportować skrypt sprzedaży z dokumentów Google Docs do systemu Oki-Toki. Korzystając z importu ankiet, można znacznie zaoszczędzić czas na ręcznym wypełnianiu pytań i odpowiedzi.

Tworzenie ankiety w Google Docs: wybór formatu nagłówków

Co można wydobyć z gotowego skryptu:

 • Pytania i odpowiedzi ankiety;
 • Podpowiedzi dla operatora;
 • Tekst dla okna pomocy.

Jeśli już masz gotowy skrypt – musisz nieco poprawić format: dla Pytań powinno się używać nagłówka H2 (ctrl+alt+2), a dla Odpowiedzi H3 (ctrl+alt+3). Jest to konieczne, aby system rozumiał, która część tekstu są pytania, a która odpowiedzi.

Dla Podpowiedzi do pytań i odpowiedzi powinno się używać nagłówka H4 (ctrl+alt+4), a dla tekstu Pomocy, który pojawi się po naciśnięciu, H5 (ctrl+alt+5).

Aby zaznaczyć, czy na pytanie będą kilka odpowiedzi (wielokrotny wybór) czy tylko jedna – należy dodać do tekstu pytania parametry „(Wybór=M)” i „(Wybór=1)”.

Numery pytań i odpowiedzi zostaną przydzielone od góry do dołu po imporcie.

Przykład z potrzebnymi stylami nagłówków:

format stylów w dokumencie
Wyświetlanie ankiety w Google Docs

Przykład po imporcie do Oki-Toki:

Wyświetlanie ankiety w Oki-Toki
Wyświetlanie ankiety w Oki-Toki

Pola kontaktu: jeśli odpowiedź operatora ma się duplikować w polu kontaktu, wskaż (Pole=*) po skonfigurowaniu odpowiedzi. Na przykład, w ankiecie jest odpowiedź “Imię klienta”, operator pyta klienta o imię i wpisuje je do pola tekstowego. Podczas kolejnego rozmowy z tym klientem operatorzy już będą widzieć, jak go nazywać.

Do odpowiedzi z imieniem klienta lub numerem telefonu w dokumencie z ankietą należy podać następujące:

 • Imię klienta (Pole=Imię)
 • Telefon komórkowy (Pole=MT)

Ważne! Po zaimportowaniu ankiety, dla odpowiedzi z polami kontaktu, należy podać typ odpowiedzi – pole tekstowe, aby operator mógł wpisać informacje do ankiety.

Jak zaimportować dokument do CRM Oki-Toki

Aby załadować formularz z Google Docs do Oki-Toki, przejdź do sekcji CRM, kliknij “Import” i “Wybierz dokument”.

Import scenariusza sprzedaży
Import scenariusza dialogu

Następnie otworzy się okno z dostępem do Twojego konta Google. Wybierz odpowiednie konto i zezwól na dostęp.

Dostęp do konta Google
Dostęp do konta Google

Wybierz dokument, który zawiera scenariusz dialogu, i kliknij “Select” aby go dodać.

Wybór dokumentu z formularzem
Wybór dokumentu z formularzem

Po wybraniu dokumentu pojawi się okno, w którym można sprawdzić, czy wszystkie pytania i odpowiedzi zostały dodane. Jeśli pojawi się błąd o treści “Niewłaściwy format”, oznacza to, że style nagłówków są niewłaściwe i tekst formularza nie został załadowany do Oki-Toki. 

Scenariusz sprzedaży z Google Docs
Wczytywanie formularza z Google Docs

Co trzeba dokończyć po imporcie?

Po zaimportowaniu dokumentu wypełnij podstawowe ustawienia ankiet: ile scenariuszy będzie na jednego klienta, specjalne czynności dla operatorów i dodatkowe sekcje.

Dodatkowe ustawienia ankiety CRM
Dodatkowe ustawienia ankiety CRM

Szczegółowy opis sekcji ankiety jest dostępny w artykule “Jak stworzyć scenariusz rozmowy z klientem“.

Dodatkowe ustawienia do pytań

W sekcji “Pytania i odpowiedzi” znajduje się zaimportowana ankieta, z pytaniami, odpowiedziami, podpowiedziami i przyciskami pomocy dla operatora. Za pomocą przycisku “Testuj” możesz zobaczyć jak będzie wyglądać ankieta dla operatora.

Zaimportowana ankieta w Oki-Toki
Zaimportowana ankieta w Oki-Toki

Teraz operator zobaczy wszystkie pytania, a typ odpowiedzi będzie „prosty”, ale jeśli potrzebujesz, aby pytania pojawiały się w miarę wypełniania, to również jest możliwe do ustawienia. Jeżeli zamiast odpowiedzi potrzebujesz pola tekstowego lub listy rozwijanej – można to ustawić w ustawieniach odpowiedzi. Można również zmienić kolor tekstu, czcionkę, dodać niezbędne linki i dostosować inne parametry według potrzeb.

Dodatkowe ustawienia odpowiedzi

Po zaimportowaniu kwestionariusza do Oki-Toki można skonfigurować dodatkowe funkcje dla odpowiedzi klienta:

 • Przypisywanie pól kontaktów;
 • Ustawienia dodawania/usuwania zadań autodialingu;
 • Przydzielanie hashtagów;
 • Wysyłanie powiadomień itp.

Czyli import pozwala stworzyć “szkielet” przyszłego scenariusza. Główną zaletą tej opcji jest możliwość skrócenia czasu na ręczne pisanie wszystkich pytań i odpowiedzi bez “ctrl+c ctrl+v, jeśli już masz gotowy “skrypt” w formie dokumentu tekstowego.

O skryptach rozmów z klientem można przeczytać na stronie Oki-Toki.

Tabela formatowania scenariusza i pełny przykład kwestionariusza dostępny pod tym linkiem.

Jak stworzyć własny skrypt sprzedaży

Stworzenie scenariusza dialogu dla operatora to nieodłączna część strategii sprzedaży. Przygotowaliśmy główne kroki i kluczowe składniki do udanego tworzenia skryptu sprzedaży.

 • Rozumienie celów i docelowej grupy odbiorców: Zanim przystąpisz do tworzenia scenariusza sprzedaży, musisz jasno zdefiniować swoje cele i zrozumieć, kto jest Twoją docelową grupą odbiorców. To pomoże Ci stworzyć precyzyjny scenariusz, odpowiadający na potrzeby i zainteresowania Twojej publiczności.
 • Badanie produktu lub usługi: Aby sprzedawać przekonująco, musisz rozumieć swój produkt lub usługę, jej funkcje i korzyści. Ta wiedza pomoże Ci uwzględnić odpowiednie argumenty w scenariuszu sprzedaży.
 • Struktura i logika: Twój skrypt sprzedaży powinien mieć klarowną strukturę i logiczny porządek. Zazwyczaj zaczyna się od powitania, następnie przechodzi do identyfikacji problemów lub potrzeb klienta, proponuje rozwiązanie i kończy się zawarciem umowy. Takie sekwencje ułatwiają klientowi zrozumienie informacji.
 • Odpowiedzi na zastrzeżenia: Kluczową częścią skryptu sprzedaży są argumenty i gotowe odpowiedzi na potencjalne zastrzeżenia klientów. Przygotuj się z wyprzedzeniem, aby z pewnością i profesjonalizmem rozwiać potencjalne wątpliwości.
 • Praktyka i testowanie: Zanim zastosujesz skrypt w praktyce, przeprowadź szkolenia i testy. Pozwoli to zidentyfikować słabe punkty i zwiększyć efektywność skryptu.
 • Automatyzacja i monitorowanie: W razie potrzeby, skorzystaj z narzędzi do automatyzacji skryptów sprzedaży. Równie ważne jest stałe śledzenie wyników i wprowadzanie poprawek, aby zwiększyć skuteczność Twojej strategii.

Tworzenie skryptu sprzedaży to kreatywny i dynamiczny proces, który wymaga ciągłego doskonalenia. Biorąc pod uwagę opisane powyżej aspekty, jesteś w stanie stworzyć efektywny skrypt sprzedaży, który przyczynia się do osiągnięcia Twoich celów biznesowych. Oki-Toki zapewnia Ci wsparcie techniczne oraz pomoc w konfiguracji interfejsu.

P.S. Jeśli masz pytania dotyczące tworzenia lub ładowania formularza z dokumentu Google Docs – stwórz zgłoszenie, a pracownicy wsparcia technicznego pomogą znaleźć rozwiązanie problemu.

Oceń wiadomości:

Przeczytaj także

photo
Poniedziałek Traven 27th, 2024 Chat dla obsługi klientów: Omnichannelowy chat w Oki-Toki

Dowiedz się, jak omnichannelowa platforma Oki-Toki pomaga call center rozszerzyć komunikację i zwiększyć efektywność pracy agentów, łącząc telefonię, messengery, media społecznościowe i pocztę w jednym oknie.

Więcej szczegółów
photo
Poniedziałek Lyuty 20th, 2023 Integracja Chat Bota z Telegram

Jak stworzyć integrację pomiędzy Oki-Toki a botem Telegram, a także skonfigurować bota czatu, ‘wydarzenia’, warunki uruchomienia i wysyłanie powiadomień.

Więcej szczegółów