22.04.2019

To są osobiste zadania callback, czyli ‘lepkie’ callbacki

To przypisanie kontaktów do konkretnego lub aktualnego użytkownika w trybie callback. Przepuszczona rozmowa jest przypisywana ostatniemu operatorowi.

To są osobiste zadania callback, czyli ‘lepkie’ callbacki

Wiele call center, w tym firmy zajmujące się sprzedażą detaliczną, są zainteresowane możliwością prowadzenia przez operatora klienta od zapoznania z produktem do realizacji transakcji. Często od tego zależy zarobek operatora. Zgadzamy się, że taka funkcja dla callback jest ważna, użyteczna i niezbędna, dlatego…

Ten artykuł dotyczy produktu Automatycznego dialer

Nazwaliśmy to funkcją “Lepki callback”! Może ona być używana zarówno podczas dodawania zadania do callback z formularza CRM, jak i podczas obsługi straconych połączeń przychodzących. Możesz przydzielić kontakt do konkretnego użytkownika, albo do obecnego użytkownika obsługującego kartę klienta w CRM. Obsługa straconych przydziela callback do ostatniego operatora, który rozmawiał z tym klientem. A propos, w 2022 roku dodaliśmy unowocześnioną lepkość grupową, możesz przeczytać więcej o niej tutaj.

Ustawienia “lepkości” znajdują się w trzech miejscach:

  1. w ustawieniach odpowiedzi na scenariusz rozmowy CRM;
  2. w ustawieniach kolejki;
  3. w ustawieniach dialera automatycznego.

 

Ustawienia w CRM

Wchodzimy do ustawień odpowiedzi na potrzebny nam scenariusz dialogu, z już włączonym dodawaniem do dialera automatycznego (działa w trybie Callback). W ustawieniach możemy wybrać opcję “Użytkownik” (bieżący użytkownik) lub wybrać konkretnego użytkownika, do którego będą przypisywane kontakty w callback.

ustawienia odpowiedzialnego za zadanie callback a

Konfiguracja “przylepność” do obsługi utraconych w trybie callback

Przechodzimy do ustawień odpowiedzi scenariusza dialogowego, z już włączonym dodawaniem do autodialera (działa w trybie Callback). W ustawieniach możemy wskazać opcję “Użytkownik” (bieżący użytkownik) lub wybrać konkretnego użytkownika, do którego będą przypisywane kontakty w callback.

Ustawienie "przylepności" dla utraconych: callback

 

Ustawienie w autodialer

Podaj tryb dzwonienia “Callback mode” i czas oczekiwania odpowiedzialnego. Z chwilą nadejścia czasu, kiedy zadanie jest zaplanowane do oddzwonienia, zaczyna się odliczanie czasu. Gdy czas oczekiwania odpowiedzialnego upłynie, zadanie jest zwalniane od odpowiedzialnego i przechodzi do pierwszego wolnego operatora.

Ustawienia w autodialer callback

 

Gdzie można zobaczyć odpowiedzialnych w raportach?

W dzienniku prób autodialera pojawia się wpis, gdy czas oczekiwania odpowiedzialnego dobiega końca;

Można również zautomatyzować liczenie podobnych naruszeń operatora za pomocą licznika KPI;

Odpowiedzialny operator będzie wyświetlany w szczegółowych informacjach o zadaniu w zaktualizowanej wersji listy zadań.

Gdzie można zobaczyć odpowiedzialnych w raportach?

Gdzie można zobaczyć odpowiedzialnych w raportach?

Stas Luchkin

Oceń wiadomości:

Przeczytaj także

photo
Piątek Robak 19th, 2020 Przegląd wiadomości z Oki-Toki za maj 2020

Wiadomości Oki-Toki na maj 2020: ulepszenia operacji masowych, przebudowa raportu zbiorczego i inne usprawnienia serwisu. Czytaj nasz przegląd!

Więcej szczegółów
photo
Piątek berezen 12th, 2021 Przegląd wskaźników Customer Effort Score

Jakie wskaźniki pomogą ocenić customer effort score (doświadczenie klienta)? Jak wdrożyć je do pracy w call center!

Więcej szczegółów