26.05.2023

Zdalne zarządzanie operatorami call center

Zdalne zarządzanie operatorem za pomocą usługi chmurowej Oki-Toki, motywowanie operatorów, możliwości, zalety i 3 udane przypadki użycia.

Zdalne zarządzanie operatorami call center
1. Czym jest «Zdalne centrum obsługi klienta»?
2. Zalety zdalnego zarządzania dla operatorów i supervisorów
3. Problemy podczas zdalnego zarządzania operatorami centrum kontaktu.
4. Czym jest chmura dla call-centrów i centrów kontaktu: zalety i możliwości
5. Zestaw umiejętności i narzędzi dla efektywnego zdalnego zarządzania przez menadżerów centrum kontaktu
6. Wpływ zdalnego zarządzania na KPI i produktywność call-centra
7. Rola supervisora w zdalnym zarządzaniu operatorami call-centra
8. Strategie i metody dla efektywnego zdalnego zarządzania
9. Pomiar i ocena jakości obsługi w centrum kontaktów w trybie zdalnym
10. Technologie i metodyki kontroli jakości w zdalnym call center
11. Wsparcie zaangażowania i motywacji operatorów na odległość.
12. Zalety korzystania z serwisu Oki-Toki do zdalnego zarządzania centrum kontaktów
13. Trzy zrealizowane przypadki pomyślnego korzystania z serwisu Oki-Toki

 

Czym jest «Zdalne call center »?

Zdalne call center to model organizacji pracy w centrum kontaktowym lub call center, w którym pracownicy wykonują swoje obowiązki z zdalnego miejsca, poza fizycznym biurem. Taka organizacja pracy staje się coraz bardziej popularna w dzisiejszym biznesie, a jest to wynikiem szeregu zalet, które oferuje.
Warto zauważyć, że skuteczne funkcjonowanie zdalnego call center wymaga dobrej organizacji i użycia wyspecjalizowanych narzędzi. Niezawodny system komunikacyjny, usługi chmurowe do zarządzania połączeniami, rejestracji rozmów i analizy umożliwiają menedżerom kontrolowanie pracy pracowników i zapewnienie wysokiego poziomu obsługi.
Oczywiście, istnieją pewne problemy związane z pracą zdalną. Na przykład, konieczne jest ustanowienie jasnych procedur i zasad dla pracy pracowników, ponieważ brak bezpośredniej kontroli może wpływać na dyscyplinę i wydajność. Jednak, z pomocą nowoczesnych narzędzi do zarządzania i sprzężenia zwrotnego, te wyzwania mogą być pomyślnie pokonane.

Korzyści zdalnego zarządzania dla operatorów i nadzorców 

Zdalne zarządzanie staje się coraz bardziej powszechne i pożądane we współczesnych centrach obsługi klienta, call center, działach sprzedaży i innych organizacjach, gdzie skuteczna komunikacja z klientami odgrywa kluczową rolę. Wdrożenie zdalnego zarządzania może przynieść wiele korzyści dla operatorów i nadzorców, zapewniając bardziej elastyczną i efektywną pracę.
Oto niektóre z głównych korzyści zdalnego zarządzania dla operatorów i nadzorców centrum telefonicznego:

 • Elastyczność miejsca pracy: Zarządzanie zdalne pozwala operatorom i nadzorcom pracować z dowolnego miejsca, gdzie dostępny jest internet. Jest to szczególnie przydatne w sytuacjach, które wymagają organizacji pracy z domu lub podczas delegacji. Elastyczność miejsca pracy przyczynia się do zwiększenia produktywności i satysfakcji personelu, a także pozwala firmom przyciągać i zatrzymać utalentowanych pracowników.
 • Zwiększenie dostępności: Zarządzanie zdalne umożliwia operatorom i kierownikom bycie dostępnym o każdej porze i z każdego miejsca na świecie. Jest to szczególnie ważne dla międzynarodowych firm lub organizacji z klientami w różnych strefach czasowych. Dzięki zarządzaniu zdalnemu, operatorzy i kierownicy mogą reagować na żądania klientów natychmiast, co przyczynia się do poprawy obsługi i zwiększenia satysfakcji klientów.
 • Efektywne zarządzanie i monitorowanie: Zarządzanie zdalne umożliwia nadzorcą obserwację pracy operatorów i monitorowanie jakości obsługi w czasie rzeczywistym. Za pomocą specjalistycznych rozwiązań programowych i usług chmurowych, nadzorcy mogą uzyskiwać informacje statystyczne na temat wydajności operatorów, analizować skuteczność pracy i wprowadzać korekty w celu zwiększenia efektywności. Pozwala to na optymalizację procesów w call center i poprawę jakości obsługi klienta.
 • Redukcja kosztów: Zarządzanie zdalne może znacznie obniżyć koszty wynajmu pomieszczeń i sprzętu. Operatorzy i nadzorcy nie muszą codziennie docierać do biura, co pozwala oszczędzać na rachunkach za media, kosztach transportu i czasie na drogę. Firmy mogą również zredukować koszty utrzymania i wsparcia infrastruktury sprzętowej, przenosząc tę odpowiedzialność na usługi chmurowe dostarczane przez specjalizowanych dostawców.
 • Rozszerzenie możliwości rekrutacji: Zarządzanie zdalne pozwala firmom przyciągać zdolnych pracowników z różnych regionów geograficznych, nie ograniczając się jedynie do lokalnego rynku pracy. Dzięki możliwości pracy zdalnej, centra połączeń i centra kontaktowe mogą rekrutować personel z niezbędnymi umiejętnościami i doświadczeniem, bez względu na ich lokalizację. To rozszerza bazę potencjalnych kandydatów i pozwala firmom tworzyć silne zespoły.

Problemy z zarządzaniem zdalnym operatorów contact center.

Zarządzanie zdalne operatorami contact center wiąże się z szeregiem problemów, które wymagają szczególnej uwagi i rozwiązania. Praca zdalnych operatorów może stać się skomplikowana ze względu na brak bezpośredniej kontroli i komunikacji w środowisku biurowym. Przyjrzyjmy się niektórym z tych problemów i zaproponujmy rozwiązania, które pomogą je rozwiązać.

 • Ograniczona komunikacja i koordynacja: W środowisku zdalnym operatorzy tracą możliwość szybkiej komunikacji z kolegami i nadzorcami, co może prowadzić do opóźnień w rozwiązywaniu problemów klientów. Aby rozwiązać ten problem, zaleca się korzystanie z narzędzi komunikacyjnych, takich jak czaty, wideokonferencje i korporacyjne sieci społecznościowe. To pozwoli operatorom na szybką wymianę informacji, zadawanie pytań i otrzymywanie niezbędnego wsparcia od kolegów i zarządu.

Czaty w Oki-Toki

 • Ograniczona kontrola i motywacja: Bez bezpośredniego nadzoru ze strony menadżera, zdalnym Operatorom może brakować motywacji i samodyscypliny. Aby zwiększyć kontrolę i utrzymać motywację, zaleca się korzystanie ze specjalistycznych narzędzi zarządzania wynikami, takich jak monitorowanie, analityka i systemy raportowania. Narzędzia te umożliwiają śledzenie kluczowych wskaźników wydajności operatora i dostarczanie mu informacji zwrotnych w celu poprawy wydajności.
 • Problemy i problemy techniczne: W środowisku zdalnym operatorzy mogą napotkać problemy techniczne, takie jak awarie sieci, problemy z oprogramowaniem lub sprzętem. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia takich problemów, zaleca się regularną konserwację i aktualizację infrastruktury technicznej. Ponadto konieczne jest zapewnienie operatorom dostępu do niezawodnego wsparcia technicznego, które może szybko reagować i rozwiązywać problemy.
 • Bezpieczeństwo danych i prywatność:Operatorzy zdalni mają dostęp do wrażliwych danych klientów, dlatego konieczne są rygorystyczne środki bezpieczeństwa aby zapobiec wyciekom danych. Zaleca się stosowanie bezpiecznych kanałów komunikacji, uwierzytelnianie wieloskładnikowe, szyfrowanie danych oraz regularne szkolenia pracowników z zagadnień bezpieczeństwa informacji.

Przykłady przypadków z praktyki:

 • Firma XYZ, sklep internetowy, rozwiązała problem problem ograniczonej komunikacji poprzez wprowadzenie korporacyjnych systemów czatów i wideokonferencji dla zdalnych operatorów. Umożliwiło to operatorom szybkie konsultacje ze współpracownikami i zarządem, co poprawiło jakość obsługi klienta.
 • Firma ABC, podmiot finansowy, rozwiązała problem ograniczonej kontroli i motywacji, wdrażając system monitorowania wyników i zapewniając operatorom dostęp do ich osobistych wskaźników wydajności. Pozwoliło to operatorom lepiej kontrolować swoją pracę i utrzymać wysoki poziom motywacji.

A więc, aby odnieść sukces zdalnie zarządzanie operatorami, kontakt Centrum musi rozwiązać problemy komunikacyjne, kontrolne, techniczne i zapewnić bezpieczeństwo danych. Korzystanie ze specjalistycznych narzędzi i zapewnienie dostępu do niezawodnego wsparcia technicznego pomoże zminimalizować pojawiające się problemy i zapewni efektywną pracę zdalnych agentów contact center.

Co to jest usługa chmurowa dla call center i contact center: zalety i możliwości

Usługa chmurowa dla call center i contact center to innowacyjne rozwiązanie, które pozwala organizacjom efektywnie zarządzać obsługą klientów. Zapewnia wiele korzyści i możliwości, otwierając nowe horyzonty dla działów sprzedaży, przełożonych i menedżerów.
Jedna z głównych zalet usługa w chmurze to jego elastyczność i skalowalność. Usługa działa w chmurze, co oznacza, że ​​nie ma konieczności dużych inwestycji w sprzęt i oprogramowanie. Jest to szczególnie przydatne dla małych firm lub start-upów, którym trudno jest przeznaczyć znaczne środki na zakup i konserwację sprzętu. Usługa w chmurze umożliwia szybkie skalowanie operacji i dostosowywanie ich do rosnących potrzeb biznesowych.
Kolejną istotną zaletą jest elastyczność geograficzna. Pracownicy mogą pracować zdalnie z dowolnego miejsca na świecie, wystarczy im dostęp do Internetu. Otwiera to przed firmami nowe możliwości, pozwalając na zatrudnienie specjalistów z różnych regionów i obniżenie kosztów wynajmu powierzchni biurowej. Co więcej, elastyczność usługi w chmurze pozwala na łatwe organizowanie i zarządzanie tymczasowymi lub sezonowymi call center w zależności od potrzeb biznesowych.
Ponadto usługi chmurowe charakteryzują się bogatą funkcjonalnością, oferując szeroką gamę możliwości dla poprawę wydajności call center. Obejmują one automatyzację przetwarzania połączeń przychodzących i wychodzących, monitorowanie wydajności operatora, analitykę i raportowanie, integracja z systemami CRM, natychmiastowy dostęp do informacji o kliencie i inne przydatne funkcje. Dzięki tym funkcjom firmy mogą ulepszyć obsługę klienta, przyspieszyć procesy i poprawić ogólną wydajność operacyjną.

Czas trwania statusów na stacji operatorskiej Czas trwania statusów na stacji operatorskiej

Dla jasności rozważmy przypadek firmy X, sklepu internetowego z artykułami sportowymi. Dzięki zastosowaniu usługi chmurowej w swoim contact center udało im się o połowę skrócić czas oczekiwania klienta na linię i zwiększyć konwersję połączeń na sprzedaż o 20%. Osiągnięto to poprzez automatyzację przetwarzania połączeń i efektywniejsze kierowanie połączeń do odpowiednich operatorów. Dodatkowo, dzięki możliwości integracji z systemem CRM, operatorzy mieli pełny dostęp do historii zakupów klientów, co pozwoliło im zapewnić spersonalizowaną obsługę i znacząco zwiększyć satysfakcję klientów.
Podsumowując, usługa chmurowa dla call center i contact center oferuje szeroką gamę korzyści i możliwości dla organizacji. Elastyczność, skalowalność, swoboda geograficzna i bogata funkcjonalność sprawiają, że jest to atrakcyjne rozwiązanie dla działów sprzedaży, przełożonych i menedżerów. To innowacyjne podejście udowodniło już swoją skuteczność w praktyce, poprawiając produktywność i obsługę klienta.

Zestaw umiejętności i narzędzi do skutecznego zdalnego zarządzanie menedżerami contact center

Zarządzanie zdalnymi menadżerami contact center to złożone zadanie, które wymaga określonego zestawu umiejętności i wykorzystania specjalistycznych narzędzi. W kontekście nowoczesnych technologii i rozwoju usług chmurowych skuteczne zdalne zarządzanie staje się coraz ważniejszym aspektem pracy call center, contact center, działów sprzedaży i innych organizacji.
Aby skutecznie zarządzać zdalnymi menedżerami contact center, musisz posiadać następujące umiejętności:

 • Umiejętności komunikacyjne: Komunikacja ze zdalnymi menedżerami odbywa się głównie za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji, takich jak e-mail, czaty i wideokonferencje. Ważne jest, aby móc jasno wyrażać swoje myśli, posiadać umiejętność komunikacji pisemnej i skutecznie korzystać z różnych środków komunikacji.
 • Umiejętności przywódcze:Zdalni menedżerowie contact center wymagają jasnych wskazówek i wskazówek. Lider musi umieć wyznaczać jasne cele, przydzielać zadania oraz zapewniać wsparcie i motywację do osiągnięcia wyznaczonych celów.
 • Możliwość pracy z technologią: Nowoczesne usługi chmurowe zapewniają wiele narzędzi do zdalnego zarządzania. Menedżer contact center musi znać podstawowe funkcje tych narzędzi i wiedzieć, jak prawidłowo z nich korzystać. Np. wykorzystanie systemu CRM do śledzenia pracy menadżerów, monitorowanie KPI i analiza danych.

Liczniki KPI w Oki-Toki Liczniki KPI w Oki-Toki

 • Motywacja i wsparcie: Pracownicy zdalni często doświadczają poczucia oddzielenia od zespołu i utraty motywacji. Menedżer musi zwrócić szczególną uwagę na motywację zdalnych menedżerów, stworzyć warunki do ich rozwoju, zapewnić wsparcie i zachęcaj do osiągnięć.

Oprócz umiejętności ważne jest korzystanie ze specjalistycznych narzędzi do skutecznego zdalnego zarządzania. Niektóre z tych narzędzi obejmują:

 • Systemy CRM:Korzystanie z systemu CRM pozwala menadżerom contact center śledzić pracę menadżerów, zarządzać bazą klientów, analizować wskaźniki efektywności i podejmować decyzje zarządcze na podstawie otrzymanych danych. strong> span>
 • Systemy wideokonferencji:wideokonferencje umożliwiają efektywną komunikację i komunikację pomiędzy zdalnymi menedżerami a przełożonym. Umożliwiają organizowanie spotkań, szkoleń, omawianie problemów i rozwiązywanie problemów w czasie rzeczywistym.
 • Współpraca narzędzia :Korzystanie ze wspólnych platform i narzędzi pozwala zdalnym menedżerom efektywnie współpracować, wymieniać informacje, pracować nad wspólnymi projektami i koordynować swoje działania.
 • Systemy monitorowania i analityki: Zastosowanie takich systemów pozwala na menadżer contact center może otrzymywać w czasie rzeczywistym dane na temat pracy managerów, oceniać ich wydajność, analizować trendy i prognozować potrzeby contact center.

Widżet pracy operatora online Widget pracy operatora online

Wykorzystanie umiejętności i narzędzi do skutecznego zarządzania menedżerami contact center zdalnie poprawia produktywność, obniża koszty i umożliwia bardziej elastyczną organizację pracy. Te metody i narzędzia zostały z powodzeniem zastosowane w różnych organizacjach, w tym w sklepach internetowych i instytucjach finansowych, i doprowadziły do ​​poprawy obsługi klienta i zwiększenia konkurencyjności.

Wpływ zdalnego zarządzania na KPI i produktywność call center

Zdalne zarządzanie staje się coraz bardziej powszechne w nowoczesnych organizacjach, w tym w call center, contact center, działach sprzedaży i innych działach. Zanim jednak podejmiemy decyzję o przejściu na zarządzanie zdalne, należy ocenić jego wpływ na kluczowe wskaźniki efektywności (KPI ) i ogólną produktywność call center.
Jednym z głównych aspektów, które należy wziąć pod uwagę analizując wpływ zdalnego zarządzania, jest jego potencjalny wpływ na motywację i zaangażowanie pracowników call center. Należy pamiętać, że pracownicy zdalni nie mają możliwości osobistej komunikacji i interakcji ze współpracownikami, co może mieć wpływ na ich motywację i ducha zespołu. Jednak przy pomocy skutecznych narzędzi i strategii komunikacji zdalni pracownicy mogą pozostać w kontakcie i zaangażować się w pracę zespołu.
Jeden z kluczowych wskaźnikami wydajności call center jest czas reakcji na połączenie (średnia szybkość odpowiedzi, ASA). Przejście na zarządzanie zdalne może mieć wpływ na ten czas, ponieważ zdalni pracownicy mogą mieć różne możliwości techniczne i dostęp do informacji. Optymalizacja przepływu pracy oraz wykorzystanie specjalistycznych narzędzi do monitorowania i zarządzania połączeniami pomoże skrócić czas reakcji na telefon i utrzymać KPI na wymaganym poziomie.
Kolejny ważny wskaźnik, który należy rozważyć, czy konwersja połączeń telefonicznych w sprzedaż, czy realizacja ukierunkowanych działań (współczynnik konwersji). Zdalne zarządzanie może wpłynąć na efektywność komunikacji z klientami, a co za tym idzie, konwersję. Jednak dzięki efektywnemu wykorzystaniu systemów CRM, szkoleniom pracowników i analizie danych można zoptymalizować proces obsługi połączeń i zwiększyć konwersję.
Aby ocenić skuteczność Centrum ogólnej produktywności połączeń często wykorzystuje wskaźniki, takie jak liczba połączeń obsłużonych w jednostce czasu (połączenia obsłużone na godzinę) i średni czas przetwarzania połączeń (średni czas obsługi). Zdalne zarządzanie może mieć wpływ na te wskaźniki, ponieważ zdalni pracownicy mogą mieć różny poziom umiejętności i dostęp do zasobów. Regularne szkolenia i monitorowanie pracy pracowników pracownicy scalone pomogą zidentyfikować słabe strony i poprawić ogólną produktywność call center.

 Wskaźniki raportują call center
Raport wskaźników call center

To także warto wspomnieć o roli technologii i narzędzi zdalnego zarządzania w zwiększaniu KPI i produktywności call center. Zastosowanie usług chmurowych, systemów CRM, automatyzacji procesów i innych narzędzi może znacząco poprawić efektywność call center i zwiększyć jego KPI. Przykłady udanego wdrożenia zdalnego zarządzania można znaleźć w wielu branżach, m.in. w sklepach internetowych i instytucjach finansowych, gdzie zdalne zespoły sprzedażowe dbają o wysoką konwersję i satysfakcję klientów.
Przejście na zdalne zarządzanie w contact center może mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na KPI i produktywność. Ważne jest, aby analizować i przygotowywać się do zmian, optymalizować procesy komunikacji, zapewniać pracownikom niezbędne narzędzia i szkolenia oraz regularnie monitorować i analizować wskaźniki wydajności, aby osiągnąć sukces w zdalnym zarządzaniu call center.

Rola przełożonego w zdalnym zarządzaniu operatorami call center

Nowoczesne technologie i rozwój Internetu doprowadziły do ​​powstania zdalnych call center, gdzie operatorzy pracują z różnych miejsc , łącznie z domem. W takich warunkach szczególnie istotna jest rola osoby nadzorującej, która zapewnia efektywne zarządzanie i kontrolę operatorów w trybie zdalnym. Zastanówmy się, jakie kluczowe aspekty i zadania stoją przed przełożonym przy zdalnym zarządzaniu operatorami call center.

 • Wyznaczanie celów i zadań. Przełożony odgrywa ważną rolę w ustalaniu celów i zadań agentów call center. Powinien zapewniać zrozumienie oczekiwanych wyników i doświadczeń klientów. Na przykład przełożony może ustawić kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) dla każdego agenta, takie jak czas obsługi połączeń, zadowolenie klienta lub wielkość sprzedaży. Śledzi i ocenia także osiągnięcie tych celów.
 • Szkolenia i rozwój. Za szkolenie i rozwój operatorów call center odpowiada superwizor. Musi zapewnić im niezbędną wiedzę i umiejętności, aby skutecznie wykonywać swoje obowiązki. Może to obejmować szkolenie nowych pracowników, prowadzenie szkoleń z obsługi klienta, obsługi systemu CRM czy rozwiązywania konfliktów. Przełożony zapewnia także ciągłe szkolenia i wsparcie operatorom, pomagając im poprawić produktywność i jakość usług.
 • Motywacja i wsparcie. Przełożony odgrywa ważną rolę we wspieraniu i motywowaniu agentów call center. Zachęca ich do osiągania sukcesów, docenia ich sukcesy i oferuje nagrody za dobrą pracę. Przełożony pomaga także operatorom radzić sobie z problemami i stresem, zapewnia wsparcie moralne i tworzy pozytywne środowisko pracy. Może to obejmować organizowanie wydarzeń motywacyjnych, zachęcanie do tworzenia ducha zespołu lub organizowanie nagród.
 • Komunikacja i informacje zwrotnePrzełożony zapewnia efektywną komunikację pomiędzy operatorami a kierownictwem. Dostarcza operatorom informacji o ważnych aktualizacjach, nowych politykach lub zmianach w procesach operacyjnych. Przełożony zbiera także informacje zwrotne od operatorów, sugeruje ulepszenia i, jeśli to konieczne, inicjuje zmiany w systemie pracy. Służy jako łącznik między operatorami a zarządem, zapewniając efektywne środowisko komunikacji.
 • Monitorowanie i kontrola Przełożony na bieżąco monitoruje pracę operatorów i kontroluje ich produktywność. Obejmuje to odsłuchiwanie rozmów i ich nagrań, czytanie korespondencji z klientami, analizowanie danych statystycznych i raportów. Osoba nadzorująca aktywnie bada wyniki każdego operatora, identyfikuje słabe strony i sugeruje korekty i ulepszenia. Na przykład, jeśli operator tego potrzebuje dodatkowe wsparcie lub dodatkowe szkolenie, przełożony może przydzielić mu mentora lub zapewnić dodatkowe szkolenie.

Słuchanie połączenia online Słuchanie połączenia online

Rola przełożonego w zdalnym zarządzaniu operatorami call center ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wydajności i jakość obsługi klienta. Pełni rolę mentora, coacha, motywatora i komunikatora, pomagając operatorom rozwijać się i osiągać założone cele. Zrozumienie tych wyzwań oraz zastosowanie praktycznych wskazówek i technik opartych na doświadczeniach w call center, contact center i zespołach sprzedażowych pozwala przełożonym skutecznie zarządzać zdalnymi agentami i zapewniać wysoki poziom usług.

Strategie i techniki skutecznego zarządzania zdalnego

Właściwie zorganizowane zdalne zarządzanie może poprawić produktywność, zatrzymać utalentowanych pracowników, poprawić obsługę klienta i osiągnąć maksymalną efektywność procesów biznesowych.
Poniżej znajduje się kilka kluczowych strategii i technik, które można zastosować w celu uzyskania skutecznej zdalnej kontroli.

 • Ustal jasne kanały komunikacji:Do skutecznego zdalnego zarządzania konieczne jest ustanowienie niezawodnej komunikacji kanały, które pozwolą menadżerom i pracownikom na efektywną interakcję. Ważne jest zapewnienie różnych narzędzi komunikacji, takich jak wideokonferencje, czat, poczta elektroniczna i zarządzanie projektami systemy. Pomoże to w utrzymaniu stałej komunikacji, dzieleniu się informacjami i rozwiązywaniu pojawiających się problemów w czasie rzeczywistym.
 • Wyznaczanie i planowanie celów: W zdalnym środowisku szczególnie ważne jest posiadanie jasnych celów i planów pracy. Menedżerowie muszą zdefiniować konkretne zadania i terminy oraz ocenić postęp i wydajność pracowników. Zastosowanie systemów zarządzania projektami i planistów zadań pomoże usprawnić proces pracy i śledzić realizację postawionych celów.
 • Motywacja i wsparcie pracowników: Podczas pracy zdalnej szczególnie ważne jest zapewnienie pracownikom motywacji i wsparcia. Menedżerowie mogą regularnie odbywać wirtualne spotkania i rozmowy indywidualne z pracownikami, aby identyfikować ich potrzeby, omawiać bieżące problemy i proponować rozwiązania. Możesz także stworzyć system zachęt i premii zachęcających pracowników do osiągania wysokich wyników.
 • Szkolenia i rozwój pracowników: Aby skutecznie zarządzać zdalnie, konieczne jest inwestowanie w szkolenia i rozwój pracowników. Prowadzenie webinarów, szkoleń i kursów online pozwoli na podniesienie kwalifikacji pracowników, a także podniesie ich poziom zawodowy. Możesz także zapewnić pracownikom dostęp do baz wiedzy, przewodników i zasobów, które pomogą im efektywnie wykonywać swoje zadania.
 • Monitorowanie i analiza wyników: Do skutecznego zdalnego zarządzania konieczne jest posiadanie systemu monitorowania i analizowanie wyników pracy. Menedżerowie mogą korzystać ze specjalnych programów i narzędzi do śledzenia produktywności pracowników, analizowania jakości obsługi klienta i identyfikowania wąskich gardeł w procesach biznesowych. Umożliwi to podjęcie w odpowiednim czasie działań w celu poprawy wydajności i efektywności zdalnego zarządzania.

Korzystanie z te strategie i metody pomogą organizacjom skutecznie zarządzać zdalnymi zespołami i osiągać doskonałe wyniki. Są efektem wieloletniego doświadczenia w zakresie zdalnego zarządzania i sprawdzają się praktycznie w różnych obszarach biznesowych. Wdrożenie tych strategii poprawi produktywność, obniży koszty i zapewni wysoką jakość obsługi klienta w zdalnym środowisku pracy.

Pomiar i ocena jakości obsługi contact center w trybie zdalnym

Tryb pracy zdalnej ma swoją charakterystykę i rodzi szereg pytań: Jak mierzyć i oceniać jakość obsługi w środowisku zdalnym? Jakie wskaźniki należy wziąć pod uwagę i jak je interpretować? Jak poprawić obsługę i satysfakcję klienta pracując w zdalnym zespole?

Definicja kluczowych wskaźników efektywności:

  • Średni czas oczekiwania Czas – czas, jaki klienci spędzają w oczekiwaniu na odpowiedź od operatora contact center.
  • Czas rozmowy – czas trwania rozmowy pomiędzy operatorem a klientem.
  • Średni czas obsługi – suma czasu oczekiwania i czasu rozmów.
  • Service Level – procent połączeń, przetworzone w danym przedziale czasu (np. 80% połączeń powinno zostać przetworzonych w ciągu 20 sekund).
  • Wynik Satysfakcji Klienta – ankiety i recenzje klientów, które pozwalają ocenić poziom ich zadowolenia z usługi.

Korzystanie z narzędzi do monitorowania i analizy:

  • Centrum kontaktowe może korzystać ze specjalnych systemów CRM oraz usługi w chmurze do nagrywania i monitorowania rozmów, analizowania wskaźników wydajności i zarządzania zadaniami operatora.
  • Ważne jest regularne analizowanie danych i mierzenie wskaźników jakości usług w celu zidentyfikowania obszarów problematycznych i podjęcia działań naprawczych.

Transkrypcja i analiza mowy w Oki-Toki Transkrypcja i analiza mowy w Oki-Toki

Rozwój systemu oceny jakości usług :

  • Stworzenie skali oceny jakości usług w oparciu o kluczowe wskaźniki wydajności.
  • Przeprowadzanie regularnych audytów i ocen jakości usług w celu identyfikacji obszarów problemowych i opracowania planów działania.

   

Opinie i szkolenia operatora:

  • Regularne informacje zwrotne od operatorów contact center pomagają identyfikować i korygować problemy w ich pracy.
  • Prowadzenie szkoleń i edukacji mających na celu podnoszenie umiejętności operatorów i poprawę jakości usług.

Studium przypadku: Firma XYZ, internetowy sklep z elektroniką, zdecydował się przenieść swoje contact center do pracy zdalnej. Do pomiaru i oceny jakości usług w nowych warunkach zidentyfikowano kluczowe wskaźniki: średni czas oczekiwania, czas rozmów oraz całkowity czas realizacji połączeń. Firma korzystała również z usługi w chmurze do nagrywania i analizowania rozmów. Dzięki systematycznemu monitorowaniu i opiniom operatorów firma XYZ była w stanie zidentyfikować obszary problematyczne i zapewnić szkolenie pracowników, co zaowocowało poprawą poziomu usług i zadowolenia klientów.
B W rezultacie ważny jest pomiar i ocena jakości usługi zdalnego contact center zadania mające na celu osiągnięcie wysokiego poziomu doświadczenia klienta. Właściwy dobór kluczowych wskaźników efektywności, zastosowanie narzędzi do monitorowania i analizy, opracowanie systemu oceny oraz informacja zwrotna od operatorów pozwolą na poprawę jakości obsługi i osiągnięcie sukcesu w pracy zdalnej contact center.

Technologie i metody kontroli jakości w zdalnym call-center

Technologie i techniki kontroli jakości odgrywają ważną rolę w skutecznym funkcjonowaniu pilota Centrum telefoniczne. Wraz z rosnącą liczbą firm świadczących zdalną obsługę klientów, konieczne jest zapewnienie wysokiego poziomu jakości usług, aby sprostać potrzebom i oczekiwaniom klientów. W tym kontekście identyfikacja i zastosowanie odpowiednich technologii i technik kontroli jakości staje się integralną częścią udanego działania call center.
Jeden z ważnych czynników wpływających na jakość Control Technologies monitoruje połączenia. Jest to proces, w którym kierownicy i menedżerowie call center słuchają i analizują nagrania rozmów telefonicznych pomiędzy agentami a klientami. Monitorowanie połączeń pozwala ocenić profesjonalizm operatora, dokładność i kompletność przekazywanych informacji, a także jego umiejętność skutecznie komunikować się z klientami. Aby osiągnąć najlepsze wyniki, możesz skorzystać ze skal ocen, które pozwalają oceniać agentów pod kątem różnych parametrów, takich jak klarowność wypowiedzi, życzliwość i umiejętność rozwiązywania problemów klientów.

Ocena dialogów operatorskich w Oki-TokiOcena dialogów operatorskich[ /caption]
Oprócz monitorowania połączeń istnieją inne techniki kontroli jakości, takie jak ocena e-maili i czatów. Coraz więcej firm zapewnia klientom możliwość komunikacji z operatorami nie tylko telefonicznie, ale także za pośrednictwem poczty elektronicznej i czatów online. Ważne jest, aby analizować jakość tych form komunikacji, aby mieć pewność, że operatorzy świadczą wysoki poziom usług we wszystkich kanałach komunikacji.
Dodatkowo, nowoczesna technologia pozwala zautomatyzować kontrolę jakości procesu. Korzystanie z oprogramowania do monitorowania i analizowania rozmów, e-maili i czatów znacznie ułatwia pracę przełożonym i menedżerom. Narzędzia te pozwalają automatycznie śledzić i rejestrować kluczowe parametry jakości usług, a także identyfikować słabe strony i obszary wymagające poprawy. Takie systemy zapewniają również możliwość generowania raportów i analiz, co pozwala podejmować świadome decyzje w oparciu o dowody.
Należy pamiętać, że Skuteczne zastosowanie technologii i technik kontroli jakości w zdalnym call center wymaga nie tylko ich wdrożenia, ale także udziału i wsparcia całego zespołu. Szkolenia operatorów, regularne szkolenia i informacje zwrotne stanowią integralną część tego procesu. Tylko poprzez ciągłe doskonalenie i wymianę doświadczeń można osiągnąć wysokie standardy jakości usług.
Technologie i techniki kontroli jakości odgrywają ważną rolę w połączeniach zdalnych centrum, gwarantując wysoki poziom obsługi klienta. Monitorowanie połączeń, ocena e-maili i czatów oraz automatyzacja procesu monitorowania może pomóc poprawić efektywność operacyjną i zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Wspólny udział całego zespołu i ciągłe doskonalenie to kluczowe czynniki udanego zastosowania tych technologii i technik w praktyce zdalnego call center.
Więcej o Narzędzia dla menedżera Call Center i Zadzwoń do centrum automatyzacji informacje znajdują się na naszej stronie internetowej.

Utrzymuj zaangażowanie i motywację agentów na odległość.

Stworzenie skutecznego systemu wspierającego zaangażowanie i motywację operatorów na odległość jest ważnym zadaniem dla menedżerów i przełożonych. Muszą zapewnić komunikację, motywację i rozwój pracownikom, nawet bez szans spotkaj się z nimi osobiście.
Aby pomyślnie zrealizować to zadanie, zaleca się zastosowanie następujących podejść:

  • Jasno określ cele i oczekiwania: Ważne jest, aby zapewnić jasność i zrozumienie oczekiwań operatorów podczas pracy zdalnej. Zdefiniuj konkretne cele i wyniki, które należy osiągnąć. Formułuj je w sposób wyjaśniający, w jaki sposób można je zmierzyć i ocenić.

 

  • Regularna komunikacja i komunikacja zwrotna:Regularne kanały komunikacji odgrywają ważną rolę w utrzymywaniu zaangażowania i motywacji agentów. Korzystaj z różnych środków komunikacji, takich jak e-mail, wideokonferencje, czat online lub wiadomości głosowe, aby utrzymywać stały kontakt z pracownikami. Regularnie przekazuj informacje zwrotne na temat ich wyników, doceniaj ich osiągnięcia i zapewniaj wsparcie, gdy jest to potrzebne.

 

  • Możliwości dla rozwój:zapewnienie agentom możliwości rozwoju zawodowego pomaga utrzymać ich motywację podczas pracy zdalnej. Zaproponuj im programy szkoleniowe, kursy online lub szkolenia wirtualne, które pomogą im rozwijać się w swojej dziedzinie zawodowej. Takie możliwości dają operatorom poczucie, że ich kompetencje są cenione i rozwijane.

 

  • Uznanie i zachęta: Zorganizuj system doceniania i nagradzania osiągnięć operatorów w pracy zdalnej. Może to mieć formę publicznych pochwał, wirtualnych nagród lub specjalnych bonusów. Uznanie i zachęta motywują operatorów i pomagają im czuć się ważnymi i wartościowymi dla zespołu i organizacji.

 

Stosowanie tych zasad podejścia w praktyce pracy zdalnej w call center, contact center, działach sprzedaży i strukturach finansowych pokazały już swoją skuteczność. Przykładowo w firmie X wprowadzenie cotygodniowego systemu wideokonferencji, podczas którego omawiano osiągnięcia i cele, spowodowało wzrost motywacji pracowników o 15% w pierwszym kwartale.
Wdrożenie takich praktyk w organizacjach pozwala na utrzymanie wysokiego zaangażowania i motywacji operatorów podczas pracy zdalnej. Pomaga to zwiększyć produktywność i jakość pracy, a także wzmacnia więzi między pracownikami a kadrą kierowniczą, pomimo fizycznej odległości.

Zalety korzystania usługa Oki – Aktualności dotyczące zdalnego zarządzania contact center

Oki-Toki to innowacyjna usługa dla call center i contact center świadczona przez firmę o tej samej nazwie. Oferuje szeroką gamę funkcji i narzędzi, które pomogą Ci skutecznie zarządzać operacjami i komunikacją z klientami.
Usługa Oki-Toki rozwiązuje szereg problemów, które często spotykane są call center i contact center:

  • Ograniczone możliwości rozwiązania: Oki-Toki oferuje szeroki zakres funkcjonalności, m.in. PBX (PBX), wewnętrzny CRM, integrację z zewnętrznym CRM i PBX, skrypty połączeń, chaty, kwestionariusze ewaluacyjne, transkrypcja rozmów, auto -redial (Dialer), pakiet oprogramowania dla call center, robot głosowy i wiele innych narzędzi. Pozwala to zorganizować efektywną obsługę klienta i zoptymalizować procesy pracy.

 

Dialer w Oki-Toki Automatyczny dialer w Oki-Toki

 • Trudność konfiguracji i kontroli:Oki – Toki posiada intuicyjny interfejs, który upraszcza proces konfiguracji i zarządzania systemem. Dzięki temu możesz szybko dostosować się do usługi i rozpocząć korzystanie z jej funkcjonalności bez zbędnych trudności.
 • Niewystarczająca analityka: Oki-Toki zapewnia potężne narzędzia analityczne, które pomagają gromadzić i analizować dane dotyczące połączeń, czatów i innych interakcji z klientami. Projektant raportów, automatycznie wysyłaj raporty e-mailem, dane historyczne, statystyki szczegółowe i zbiorcze, ocena rozmów i czatów – to wszystko pozwala uzyskać pełny obraz pracy call center i podejmować świadome decyzje.

Magazyn o czatach w Oki-Toki Magazyn o czatach w Oki-Toki

Ponadto usługa Oki-Toki zapewnia wysokie bezpieczeństwo i ochronę danych klientów. Oferuje rozproszony system praw dostępu według roli, kontrolę dostępu do danych, przechowywanie danych na Twoich serwerach, dziennik działań systemowych i inne środki zapewniające poufność i bezpieczeństwo informacji.
Warto dodać, że Oki-Toki oferuje wsparcie już na początkowym etapie, pomagając użytkownikom w konfiguracji i szkoleniu.
To tylko mały przegląd usługi Oki-Toki i jej możliwości. Zapewnia kompleksowe rozwiązanie do zarządzania pracą call center i contact center, pomagając podnosić efektywność, usprawniać analitykę i zapewniać bezpieczeństwo danych.
Informacje o tworzeniu wirtualne centrum obsługi telefonicznej o używaniu Oki-Toki można przeczytać w osobnym artykule na naszej stronie.

Trzy zaimplementowane przypadki pomyślne wykorzystanie usługi Oki-Toki

Przypadek 1: Obsługa klienta

Klient: CustomerCare, międzynarodowa firma zapewniająca contact center dla klientów z różnych branż.
Problem:CustomerCare napotkał ograniczenia w swoim obecnym systemie zarządzania contact center. Potrzebowali intuicyjnego i wydajnego narzędzia, które pomogłoby im usprawnić przepływ pracy i zwiększyć wydajność.
Rozwiązanie Oki-Toki: CustomerCare zdecydowało się na wdrożenie usługi Oki-Toki. Z pomocą Oki-Toki udało im się skonfigurować centralę PBX, zintegrować zewnętrzne systemy CRM i wykorzystać automatyczne skrypty połączeń w celu poprawy jakości usług. Skorzystali także z funkcji kwestionariusza oceny i szczegółowych statystyk, aby przeanalizować wydajność swoich agentów i poprawić ich umiejętności komunikacji z klientami.
Wyniki:
Wyniki: Dzięki Oki-Toki dział CustomerCare był w stanie znacząco poprawić jakość obsługi klienta i zwiększyć wydajność swojego centrum kontaktowego. Udało im się łatwo skonfigurować system i skorzystać z zaawansowanych narzędzi analitycznych, co umożliwiło im podejmowanie świadomych decyzji opartych na danych. Firma zwiększyła poziom zadowolenia klientów i poprawiła swoją reputację na rynku.

Przypadek 2: TechConnect

Klient: TechConnec, wiodący Wsparcie techniczne i konsultacje dla firm świadczących usługi IT na całym świecie.
Problem: TechConnect napotkał szereg problemów, w tym trudność konfiguracji i zarządzania centrami telefonicznymi, ograniczone możliwości analityczne i potrzeba bezpiecznego przechowywania danych klientów.
Rozwiązanie Oki-Toki : TechConnect wybrało firmę Oki-Toki jako rozwiązanie dla swoich call center. Wdrożyli funkcjonalność centrali PBX (PBX) i wewnętrznego CRM, a także zintegrowali swoje zewnętrzne systemy CRM. Wykorzystali narzędzia analityczne Oki-Toki, aby uzyskać szczegółowe statystyki dotyczące połączeń i klientów, a także stworzyli zautomatyzowane raporty w celu skuteczniejszego monitorowania i podejmowania decyzji. Skorzystali także z funkcji bezpieczeństwa Oki-Toki, aby zapewnić poufność danych klientów.
Wyniki: Dzięki firmie Oki -Toki, TechConnect był w stanie uprościć konfigurację swoich call center i zarządzanie nimi, poprawić jakość obsługi klienta i zapewnić bezpieczeństwo danych. Potrafili skutecznie analizować swoje działania i podejmować świadome decyzje w oparciu o dane. Pozwoliło to firmie poprawić swoją reputację i pozyskać nowych klientów.

Przypadek 3: TravelSolutions

Klient: TravelSolutions, wiodący operator turystyczny oferujący szeroki zakres usług i wsparcia klientom na całym świecie.
Problem: TravelSolutions borykało się z problemami związanymi ze złożonością konfiguracji i zarządzania call center, a także brakiem narzędzi analitycznych do monitorowania i poprawy produktywności agentów.
Rozwiązanie Oki Toki:TravelSolutions wdrożyło Oki-Toki do zarządzania swoimi centrami obsługi telefonicznej. Z łatwością skonfigurowali centralę PBX, wewnętrzny CRM i zintegrowali je z zewnętrznymi systemami CRM. Wykorzystali skrypty połączeń i czaty, aby poprawić obsługę klienta, oraz kwestionariusze ewaluacyjne w celu zebrania opinii. Korzystając z narzędzi analitycznych Oki-Toki, firma TravelSolutions otrzymała szczegółowe statystyki dotyczące połączeń i operatorów, co pozwoliło jej monitorować wydajność i ulepszać szkolenie swoich operatorów.
Wyniki: firmie TravelSolutions udało się skrócić czas konfiguracji i zarządzania centrami obsługi telefonicznej, poprawić obsługę klienta i zwiększyć wydajność agentów. Dzięki analityce Oki-Toki udało im się zidentyfikować słabe strony i podjąć kroki w celu ich poprawy. Pomogło to firmie TravelSolutions wzmocnić jej pozycję na rynku i zwiększyć lojalność klientów.

Oceń wiadomości:

Przeczytaj także

photo
Poniedziałek Pierś 11th, 2023 Obowiązki stanowiskowe Supervisor’a w Centrum Kontaktowym

Jakie obowiązki może mieć supervisor w każdym centrum kontaktowym. Rekomendowany wykaz od niezależnego konsultanta ds. centrów kontaktowych Dmitrija Galkina.

Więcej szczegółów
photo
Czwartek Lyuty 22nd, 2024 Jak zbudować relacje zaufania z klientami call-center

Jak agent może zdobyć zaufanie i nawiązać kontakt z klientem, przydatne wskazówki i zalecenia dla pracowników call center.

Więcej szczegółów